Menu
 • Hội đồng quản trị

  Thứ ba, 12 Tháng Mười Một, 2013

  1.CHỦ TỊCH HĐQT 

  1.Tran Nghia Hoa - TGD1_200x150

   Ông: Trần Nghĩa Hòa

  Trình độ: Tiến sĩ

  Quê quán: Nam Đàn – Nghệ An

  Mobile: 0917.757.757; 0913.273.376.

  Tell: 02383.842.533 (Máy lẻ 106)

  2.PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC

   

  17813985_1161783007266807_729081791_n Ông: Đậu Anh Tuấn

  Trình độ: Kỹ sư mỏ địa chất

  Quê quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh

  Mobile: 0982.476.777


  3.ỦY VIÊN HĐQT – KẾ TOÁN TRƯỞNG

  c-hanh Bà: Nguyễn Thị Hạnh

  Trình độ: Cử nhân kinh tế

  Quê quán: Thạch Hà – Hà Tĩnh

  Mobile: 0916.942.737; 0904.942.737

  Tell: 02383.842.533 (Máy lẻ 103)

   

  4.ỦY VIÊN HĐQT – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  nguyen-duc-tri Ông: Nguyễn Đức Trí

  Trình độ: Cử nhân kinh tế

  Quê quán: Vinh – Nghệ An

  Mobile: 0903.223.694

  Tell: 02383.842.533 (Máy lẻ 109))

   


  5.ỦY VIÊN HĐQT

  Anh Cuong Uy vien HDQT Ông: Mai Thế Cường

  Quê quán: Vinh – Nghệ An

  Mobile: 0912.077.770