Menu

Xây lắp chuyên ngành Dầu khí

  • Đại hội Chi đoàn Tổng công ty PVNC2 nhiệm kỳ 2014-2017
    Đại hội Chi đoàn Tổng công ty PVNC2 nhiệm kỳ 2014-2017 Thứ bảy, Tháng Sáu 14, 2014

    Sáng ngày 12/6/2014 Ban chấp hành Chi đoàn Tổng công ty Khoáng sản Xây dựng Dầu khí Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 tại hội trường Tổng công ty. Đến tham dự Đại hội có ông Đinh Quốc Lập – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, bà Nguyễn Thị Hạnh – UV HĐQT – Kế toán trưởng TCT, bà Vương Thị Thúy Anh – Trưởng phòng tổ chức hành chính TCT cùng …