Menu
 • BAN KIỂM SOÁT

  Thứ ba, 12 Tháng Mười Một, 2013

  best tv antenna indoor consumer reportsTRƯỞNG BAN KIỂM SOÁTfree vegas world casino games

  1.Ông Trần Hữu Khang
  Khang Chức vụ: Trưởng ban

  Trình độ: Thạc sỹ kinh tế

  Quê quán: Nam Đàn – Nghệ An

   

  2. Ông Nguyễn Hữu Ngọc
  Ngoc pvnc2. Chức vụ: Thành viên

  Trình độ: Cử nhân kinh tế

  Quê quán: Tp Vinh – Nghệ An

   

  3. Ông Trần Văn Diện
  20151229_105638-2 Chức vụ: Thành viên

  Trình độ: Cử nhân kinh tế

  Quê quán: Hương sơn – Hà Tĩnh