Menu
 • BAN KIỂM SOÁT

  Thứ ba, 12 Tháng Mười Một, 2013
  1.Bà Lê Hà Giang
  Chức vụ: Trưởng ban

  Trình độ: Cử nhân kinh tế

  Quê quán: Đức Thọ-Hà Tĩnh

   

  2. Ông Nguyễn Hữu Ngọc
  Ngoc pvnc2. Chức vụ: Thành viên

  Trình độ: Thạc sỹ kinh tế

  Quê quán: Tp Vinh – Nghệ An

   

  3. Bà Phạm Thị Thu Hằng
  Chức vụ: Thành viên

  Trình độ: Cử nhân kinh tế

  Quê quán: TP Vinh-Nghệ An