Menu
 • Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam: Về đích trước thời hạn

  Thứ tư, 11 Tháng mười hai, 2013
  Là một trong những tập đoàn kinh tế mũi nhọn, trong năm 2011, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng kể, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội chung của đất nước…

  Khai thác dầu tại mỏ Bạch Hổ.

  Xác định rõ mục tiêu xây dựng thương hiệu dầu khí quốc gia Việt Nam trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế, lãnh đạo PVN đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, động viên đội ngũ cán bộ, công nhân viên PVN tích cực tham gia, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh tế

  Ngay từ đầu năm 2011, Đảng ủy PVN và các Đảng ủy trực thuộc đã phát động phong trào thi đua “Về đích trước”, gắn với hoạt động thi đua đăng ký gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống ngành dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2011). Tính đến cuối năm 2011, đã có 26 công trình với tổng giá trị đầu tư hơn 21.933 tỷ VND và gần 2.056 triệu USD đã được các đơn vị trực thuộc PVN gắn biển. Đặc biệt, có 2 công trình đầu tư ở nước ngoài được gắn biển trong năm qua gồm: mỏ Visovoi thuộc Dự án Nhennhetxky – Liên bang Nga và Giàn khoan tiếp trợ nửa nổi, nửa chìm PVDRILLING V tại Singapore.

  Ông Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN cho biết, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ “về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011”, với trách nhiệm là tập đoàn kinh tế đầu tàu của đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ, công tác tuyên truyền đã được PVN tăng cường nhằm thực hiện Chương trình hành động số 1893/CTr-DKVN của PVN với 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Kết quả nổi bật nhất trong năm qua của PVN là đã vượt qua khó khăn thử thách của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới và trong nước; tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò trụ cột, đầu tàu của nền kinh tế đất nước, duy trì ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và tham gia bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia trên biển.

  Tính đến cuối năm 2011, nhiều đơn vị thành viên PVN đã đạt được những kết quả kinh doanh nổi bật. Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) với nhiệm vụ chính là thăm dò, khai thác dầu khí, gia tăng trữ lượng ở trong và ngoài nước đã đạt được những kết quả kinh doanh quan trọng. Năm 2011, hoạt động tìm kiếm, thăm dò của PVEP diễn ra liên tục, 18 giếng khoan thăm dò thẩm lượng đã và đang thực hiện cho kết quả gia tăng trữ lượng rất khả quan, ước đạt 37,8 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 151% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác đạt 16,18 triệu tấn quy dầu, trong đó dầu và condensate đạt 8,01 triệu tấn – chiếm 65% sản lượng dầu của Việt Nam, khí đạt 8.171 triệu mét khối. Trên cơ sở hoàn thành kế hoạch sản lượng, PVEP đã đạt vượt mức các chỉ tiêu tài chính, như: Tổng doanh thu ước tính đạt 50.767 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước ước tính là 17.524 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm.

  Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) trong năm 2011 cũng đạt được những kết quả kinh doanh khả quan. Doanh thu dự kiến của PV Oil năm qua ước đạt 77.000 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch; lợi nhuận đạt 250 tỷ đồng, là đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối duy nhất có lãi trong năm 2011; nộp ngân sách nhà nước 3.600 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch…

  Năm mục tiêu phát triển bền vững

  Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Phùng Đình Thực cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, PVN sẽ tiếp tục phấn đấu nhằm tập trung phát triển năm lĩnh vực cốt lõi. Về tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, PVN đặt mục tiêu đạt trữ lượng 38-46 triệu tấn quy dầu/năm (giai đoạn 2011-2020); khai thác dầu khí đạt 33 triệu tấn quy dầu (năm 2015) và đạt 42-44 triệu tấn quy dầu/năm (năm 2020). Về công nghiệp lọc, hóa dầu, PVN sẽ nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, xây dựng Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Long Sơn với công suất lọc dầu đạt 16-17 triệu tấn/năm vào năm 2015 và 30-40 triệu tấn vào năm 2025. Về công nghiệp khí, PVN phấn đấu bảo đảm cung cấp đủ khí cho tiêu thụ công nghiệp và dân sinh trong nước với quy mô sản lượng khoảng 17-21 tỷ mét khối vào năm 2020. Trong lĩnh vực công nghiệp điện, PVN sẽ tham gia sản xuất điện theo quy hoạch của Chính phủ, phấn đấu tổng công suất các nhà máy điện của PVN đạt trên 9.250 MW (năm 2015) và 13.000 MW (năm 2020). Tập đoàn phấn đấu đáp ứng khoảng 40-55% nhu cầu dịch vụ dầu khí trong nước và từng bước phát triển ra thị trường khu vực và quốc tế. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, PVN chủ trương thực hiện 3 giải pháp đột phá về con người, khoa học công nghệ và quản lý, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực.

  Một trong những hoạt động quan trọng mà PVN sẽ triển khai trong 2012 là đẩy mạnh hoạt động thăm dò theo cam kết, nhằm không ngừng phát hiện và khai thác trữ lượng dầu khí. Việc phối hợp với các nhà thầu khai thác dầu khí từ các mỏ hiện có và đưa ra các giải pháp quản lý mỏ an toàn và hiệu quả cũng sẽ được PVN tiếp tục triển khai trong năm mới.

  Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành dầu khí diễn ra hồi trung tuần tháng 12-2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, PVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giai đoạn sắp tới, PVN cần tập trung bám sát chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của quốc gia, trong đó mục tiêu phát triển nhanh, bền vững là yêu cầu xuyên suốt.

   

  (Theo PVN)