Menu
  • PVC tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế Thi đua khen thưởng mới

    Thứ tư, 11 Tháng mười hai, 2013
    Sáng nay, ngày 9/6, tại hội trường Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế Thi đua khen thưởng mới của Tập đoàn và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua khen thưởng đã được Tổng công ty tổ chức.